Останато

CYA Krik is looking for 5 participants in The International seminar “Sport focus in education”

Сподели

Центар за Младински Активизам Крик

Секогаш достапни

Цена за учество

600 ден (Патните трошоци се покриени)

Where: Venue: Iasi, Romania

When: 25 – 29 august 2021
Arrival day in Iasi: can be 24th evening or 25th morning
Departure day from Iasi: 29th August after 12:00 (noon time)

The project background:

The International seminar Sport focus in education is activity of the  project Expanding soft skills borders, PasSPORT in education. The project approaches the beneficial impact of sport techniques as educational method that can  be applied in educational courses for development of beneficiaries soft skills.

The project supports the importance of soft skills, as a basis for further  development of specialized competences and the development of soft skills seen as  transversal skills that are needed for any individual in the professional training.  Opportunities that support knowledge, skills and attitudes acquired through non formal and informal learning have an important role in enhancing employability

and life quality. In this consideration competent resource people in grassroots  sport and education are essential for raising awareness, and putting in value the  benefits that sport can bring on development of transversal skills.

Aim of the seminar:

The seminar will support an interactive framework of putting together the know how  in sport and non-formal education aiming to develop 10 non formal methods using  sport. Two of the methods created will be dedicated to involving young people with  disabilities.

Sports approached :

Each partner shall involve two types of sports, of which one will be dance(dancesport  and Zumba). Other sports approached: chess, football, fitness and martial arts.

Participants profile and involvement :

  • Participants profile: youth workers, trainers, sport specialists with  experience in sport and non-formal education, with motivation to  participate to exchange know-how on non-formal methods through sport for young people, to develop new methods and tools, to  develop practical skills for working with young people, to work  with youth workers and sport specialists from different  countries.
  • The participants will be directly involved in the implementation of the  awareness campaign and local trainings and will represent resource people in project  implementation.

Travel reimbursement:

Travel must take place at Economic class.

Travel reimbursement will be assured according to Erasmus+ Programme rules and on basis of travel documents provided in original, in the cuantum of max. 275 euro/person.

Everyone interested should fill in the APPLICATION FORM as soon as possible.

If you have any questions feel free to contact us at kriksending@gmail.com

Центар за Младински Активизам Крик

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Името е инспирација која произлезе од визијата на оваа организација, која треба да биде гласот на младите кои ќе бидат сослушани и ќе прават промени и придонеси во општеството. Крик се стреми кон поттикнување на поголема партиципација на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целна група која Крик работи со се сите млади луѓе 13-30 исто така и млади луѓе со помалку можности, групи социјално исклучени од општеството и млади лица со сетилна и интелектуална попреченост.

Цели: Развивање на младинска работа, поттикнување на младински активизам и волонтеризам; развивање на комуникациски вештини, поттикнување на критичко размислување и активно слушање, запознавање со ораторство и јавно говорење; поголема вклученост на млади кои се исклучени од општеството преку учество во работилници, настани и обуки; поттикнување на свеста за еко – живеење и развивање на општествена одговорност и активно граѓанство.

Мисија: Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството. Поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

To organization's profile

Слични можности

Контактирај нѐ

Добивајте вести по е-пошта

Сакаш да добиваш информации за најновите настани? Пријави се тука!